Google+

Hotline: 0906.742.736

Hài hước với hậu quả của Photoshop

Một bạn đăng lên mạng nhờ mọi người chỉnh hình anh trông lãng mạng hơn.

Và kết quả thu được là thế này:

 

Hậu quả của việc nhờ vả Photoshop =))