HỌC QUẢNG CÁO GOOGLE CĂN BẢN


 • Tổng quan về Google Adwords, Google Display Network, Youtube,…
 • Hướng dẫn phân tích chiến dịch: khách hàng, sản phẩm/dịch vụ, từ khoá,….
 • Hướng dẫn cài đặt code remarketing chuẩn
 • Hướng dẫn lập kế hoạch căn bản: KPIs, keywords, thông điệp, lời quảng cáo thu hút,…
 • Hướng dẫn tạo tài khoản, cài đặt tài khoản MCC
 • Khởi tạo chiến dịch quảng cáo Google.
Xem thêm
khoá học quảng cáo google căn bản
khoá học quảng cáo google adwords
HỌC QUẢNG CÁO GOOGLE NÂNG CAO

 • Hướng dẫn kỹ thuật A/B testing, tối ưu website/landing page/link đích
 • Hướng dẫn sử dụng công cụ phân tích và đo lường tối ưu website
 • Kỹ thuật tối ưu chuyên sâu chiến dịch tăng tỉ lệ chuyển đổi đơn hàng
 • Phân tích Google Analytics từ A-Z
 • Thủ thuật hạn chế tối đa click ảo
Xem thêm