KHOÁ HỌC FACEBOOK MARKETING CĂN BẢN


 • Tổng quan Facebook và các tools triển khai Facebook A-Z
 • Hướng dẫn phân tích chiến dịch: khách hàng, sản phẩm/dịch vụ, nội dung bài viết
 • Hướng dẫn xây dựng nội dung quảng cáo và hình ảnh thu hút khách hàng
 • Hướng dẫn cài đặt code retargeting chuẩn
 • Hướng dẫn set ads tất cả các tools Facebook, thiết lập ngân sách hiệu quả.
 • Thời gian vàng đăng bài đạt tiếp cận tự nhiên
 • Hướng dẫn tạo tài khoản, thủ thuật chạy ads hiệu quả
Xem thêm
học quảng cáo facebook căn bản
hoc-facebook-marketing-nang-cao

KHOÁ HỌC FACEBOOK MARKETING NÂNG CAO


 • Kỹ thuật & quy trình A/B testing trên Facebook tối ưu nội dung/hình ảnh/ nhắm chọn khách hàng mục tiêu
 • Kỹ thuật tối ưu chuyên sâu bằng Power Editor tăng tỉ lệ chuyển đổi đơn hàng
 • Hướng dẫn khởi tạo Lookalike Audiences mở rộng tệp khách hàng tiềm năng
 • Kỹ thuật triển khai Lead Ads (thu thập dữ liệu thông tin khách hàng chất lượng)
 • Triển khai chiến dịch trên Instagarm hiệu quả
 • Phân tích Facebook Analytics từ A-Z, thu thập dữ liệu theo dõi và phân tích chiến dịch quảng cáo.